top of page

Trykkeriparken ligger centralt i Hedensted ved togstationen og fungerer som naturligt bindeled til resten af byen. Trykkeriparken har stor betydning for byens borgere og bruges ofte til fællesarrangementer. De seneste år er der etableret flere midlertidige tiltag i parken og Hedensted Kommune og byens borgere har nu et ønske om at forvandle parken til en permanent aktivitetspark som en grøn bynær oase fuld af liv. Det gøres blandt andet ved at etablere plads til uprogrammeret ophold og fantasifuld leg, samt gennem etablering af trygge stiforbindelser. Alle tiltag er klima- og miljøoptimerede.

Green Sustainable Landscape har hjulpet Hedensted Kommune med at udarbejde materiale til ansøgning om fondsmidler til omlægning af Trykkeriparken.

PROJEKT: 

STATUS:

BYGHERRE:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Trykkeriparken

Skitsering

Hedensted Kommune

Green Sustainable Landscape

Hedensted

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page