STRANDPARKEN

Øget biofaktor

Øget artsrigdom

Begrænset belysning

 

Minimum befæstelser

Nye mødesteder

Trygge opholdsarealer

 

Strandparken i Aarhus fra 1935, var den første af sin art i Aarhus og blot den tredje i landet. Fællesudvalget i Strandparken har længe haft et ønske om at genskabe blokkene, med nye farver som de stod engang. Nu har haveudvalget besluttet at uderummene skal opgraderes, i forhold til æstetik, brug og miljø. Green Sustainable Landscape udarbejder plan for de nye grønne arealer.

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER 

Redesign af grønne arealer

Skitseforslag

2016

Strandparken Boligforening

Green Sustainable Landscape

Aarhus

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE: 

LANDSKAB: 

LOKATION: