top of page

Den nye daginstitution med både børnehave og vuggestue ligger ved eksisterende Seminarieskole i Aalborg. Der etableres en tydelig ankomstsituation og bygningen placeres således legepladsarealet skærmes mod vejen. Udearealerne etableres som en naturlegeplads hvor eventyr, fantasi, leg, sansning og læring er i fokus. Der skabes nære og trygge arealer tæt på bygningen og den vilde eventyrlige leg foregår i den ydre afgrænsning hvor terræn og beplantning skaber rum for rollespil, motorisk udfoldelse og fantasi. 

PROJEKT: 

STATUS:

BYGHERRE:

ENTREPRENØR:

ARKITEKT:

iNGENIØR:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Ny daginstitution ved Seminarieskolen

Under udførelse

Aalborg Kommune

JORTON

Krogh Madsen Arkitekter

Brix og Kamp

Green Sustainable Landscape

Aalborg

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page