top of page
REGAN Vest_Situationsplan_Runde2_Grusoph

Visualisering - Friis & Moltke Architects

Ankomst_02.jpg
Facade_02.jpg

Visualiseringer - Friis & Moltke Architects

Green Sustainable Landscape har sammen med Friis & Moltke, Udstillingsarkitekten.dk, Moe Rådgivende Ingeniører og Planscape opnået en 2. plads i arkitektkonkurrencen om et nyt Koldkrigsmuseum ved bunkeranlægget Regan Vest i Rold Skov. 

REGAN Vest er placeret skjult af sine omgivelser, i en historisk og værdifuld dansk natur. Den kolde krigs fortællinger om topografiens og landskabets betydning i forhold til placeringen er allestedsværende. Naturen skjuler gennem at foregive det naturlige og almindelige billede. Naturen er foranderlig, og foranderligheden er afgørende for at skabe rum for det skjulte. Dette er naturens koldkrigsspor. Ikke stationært som bygningerne, men dynamisk. 

Velkomstbygning og stiforløb underlægger sig disse principper. Gennem nænsom terrænbearbejdning, genetablering og tilførsel af naturlig vegetation placeres bygning og stier ind i naturen. Med materialer fra stedet, er stiforløb vævet ind i terrænet.

Præget af historien i landskabet, tager områdets karakter afsæt i den eksisterende storslåede Rold Skov, hvor man finder høje nåletræer og klassiske danske bøgetræer med en bund af bregner og skyggetålende urter. Den skyggefulde skovkarakter leder ind i et fortidsunivers og fortællingen af hvad der engang var én af landets bedst bevarede hemmeligheder. Den landskabsarkitektoniske vision har været en iagttagelse af og en forståelse for landskabets karakter og identitet, for hermed at tilvejebringe en succesfuld implementering af de nye tiltag i den eksisterende landskabelige kontekst. Landskabsarkitekturens primære vision er at være en sammenbindende faktor, der skaber relationer til omgivelserne - bygninger såvel som natur. De stemninger og sanser der er i spil i det eksisterende landskab i dag er væsentlige at viderebringe i landskabsarkitekturen - at opleve med sanserne og følelserne er vigtige i hele vores perception af landskabet.
 

PROJEKT: 

STATUS:

ARKITEKT:

INGENIØR: 

UDSTILLING:

HISTORIKER:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Koldkrigsmuseum

2. plads i afsluttet arkitektkonkurrence

Friis & Moltke

Moe Rådgivende Ingeniører

Udstillingsarkitekten.dk

Planscape

Green Sustainable Landscape

Rold Skov

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page