PROMENADE, JERNLAGERET

diagrammer.png

Kystbiotoper

Øget biofaktor

Havmiljø

diagrammer.png

Stormflodssikring

Højvandssikring

 

diagrammer.png

Permeable belægninger

Genbrug

diagrammer.png

Nye mødesteder

Trygge opholdsarealer

Gode forhold for cyklister

havnehusene_02.jpg

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE: 

ENTREPRENØR:

ARKITEKT;

INGENIØR: 

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Plads, Jernlageret

Hovedprojekt

2018

Horsens Kommune / Torntoft Mortensen

Torntoft Mortensen

Rum Arkitekter

COWI

Green Sustainable Landscape

Horsens

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER