top of page
rendering.jpg

Green Sustainable Landscape har sammen med RUM a/s, Reiulf Ramstad Arkitekter, Sweco og JFP vundet konkurrencen om at tegne 350 nye ungdoms- og familieboliger for Østjysk Bolig på en del af den tidligere journalisthøjskolegrund i Aarhus. 

Udearealerne skal med sin landskabelige bearbejdning skabe attraktive rum for beboerne i Østjysk Boligs nye afdeling på Olof Palmes Alle. Der er lagt vægt på, at danne rum med aktiviteter og opholdsmuligheder, som kan invitere alle aldre til forskellige fællesskaber, og danne grundlag for et godt hverdagsliv, hvor de grønne udearealer bruges aktivt. Centralt på grunden etableres en urban skovhave som tager udgangspunkt i principperne for permahaver, som skal skabe værdi og aktivitet for beboerne. Her kan plantes, passes og høstes alt fra frugt og bær til krydderurter og nødder, hvor beboerne selv har del i skovhavens etablering og pasning. De grønne arealer er bearbejdet ud fra en miljøoptimerende tilgang hvor der er arbejdet med højnet biodiversitet og biofaktor, minimering af befæstelser, optimering af bundopbygninger og valg af certificeret inventar. Der er lavet en biofaktorberegning synliggør områdets biologiske og målbare ydeevne. Projektet skal DGNB certificeres.   

PROJEKT: 

STATUS:

BYGHERRE:

ENTREPRENØR:

ARKITEKT:

INGENIØR: 

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Afd. 27 Olof Palmes Alle

Under udførelse

Østjysk Bolig

JFP

RUM a/s og Reiulf Ramstad Arkitekter

Sweco

Green Sustainable Landscape

Aarhus

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page