top of page
situationsplan 1_5000 FØRlys.jpg
situationsplan 1_5000-1-ny.jpg

Norbis Park - Fase 1

Green Sustainable Landscape har i samarbejde med Friis & Moltke udarbejdet en designmanual for Aalborg Forsynings 90 hektar store areal ved Nordjyllandsværket i Aalborg. Her er det Aalborg Forsynings ambitionen at skabe et bæredygtigt udviklingsmiljø som fremtidigt skal skabe rammerne for produktion, forskning og tests af nye energiformer – herunder blandt andet et stort Power-to-X anlæg.

Det har været Aalborg Forsynings ønske at lave en designmanual som uafhængigt tid, kunne sætte de bedste bæredygtige rammer og præmisser for det nye Grønne testcenter ved Nordjyllandsværket. Med tiden som en uafhængig faktor er det vigtigt at skabe et areal hvor naturen etableres først og kan danne robust grundlag for fremtidig udbygning. Konceptet er at skabe et midlertidigt skovrejsningsprojekt som med den ubekendte faktor; tid, er med til at sikre et skovareal, der i sin midlertidige fase er med til at binde karbon, højne biodiversitet, skabe habitater og desuden give mulighed for en stor fremtidig ressourcebank.

Gennem en robust struktur og plan for området skal det sikres at naturværdier og de væsentlige miljø- og klimafaktorer bibeholdes uanset tid og stadie for udbygning af området. Designmanualen stiller retningslinjer for vandhåndtering, beplantning, anlægsdetaljer, drift og materialer og danner grundlaget for en konsekvensvurdering af de valg som træffes for alt fremtidigt byggeri i området.

Designmanualen bidrager desuden til diskussionen om hvordan udviklingsområder, som skabes over lang tid, kan få en midlertidig stor naturværdi og gevinst, og belyser hvordan der gennem planlægning kan sikres at de mest gavnlige forhold bevares igennem hele udviklingsfasen og fremtidigt.

Norbis Park - fase 3

Eksteriør_Power to X_1.jpg

PROJEKT: 

STATUS:

BYGHERRE:

ARKITEKT:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Norbis Park

Designkatalog

Aalborg Forsyning

Friis & Moltke

Green Sustainable Landscape

Aalborg

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page