top of page

Klovenhøj ligger godt placeret op til store udearealer omkranset af løvtræer, nåleskov og en græsdækket gravhøj. Det er vores intention at trække naturen ind i bygningen, gennem en bearbejdelse af landskabet. Landskabet og haverne er delt i indre rum og ydre rum. De indre rum består af gårdhaverne og de ydre rum består af det vilde landskab og den kultiverede have.


Yderst etablerer vi det vilde landskab. Her findes engen med de store hjemmehørende løvtræer, en frugtlund, kuperet terræn til gåture og træning. Ved bygningen etableres den kultiverede have. Her er mindre og mere definerede rum til fordybning, samt rum til fællesskab og aktiviteter. Her findes rum for reminiscens. Haven består af velkendte danske haveplanter, som normalt ikke er at finde i naturen, men som er en vigtig del af det at arbejde med haven som reminiscens. Inde i bygningen findes de 3 gårdrum, der danner ramme for livet der leves inde. De har hver sin typologi og beplantningskarakter. Naturen er trukket med ind gennem valg af danske biotoper. 

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE: 

ARKITEKT:

INGENIØR:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Plejecenter

Hovedprojekt

2018

Horsens Kommune

Ginnerup arkitekter

Oluf Jørgensen A/S

Green Sustainable Landscape

Brædstrup

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page