top of page
udviklingsparametre--01.jpg

Lokalrådet i Hovedgård ønsker en grøn strategi for byen, som kan skabe identitet og fælles ståsted for byen. Gennem grøn planlægning vil Hovedgård være den første by i Horsens der strategisk arbejder med og benytter biodiversitet som design og udviklingsparameter for byen. Green Sustainable Landscape har udviklet en grøn strategi for Hovedgård som skal gøre Hovedgård til en mere attraktiv by, for tilflyttere som ønsker en tilværelse i grønne omgivelser. 

Byen har en skøn beliggenhed med stort potentiale for at udvikle og addere det grønne som allerede eksisterer i landskabet både rundt om byen og i byskoven centralt placeret i byen. Ved at arbejde med visionen om at skabe en By i Skoven bygger vi bro imellem historien, nutiden og fremtiden med naturen og skoven som den grønne fællesnævner. Nedslag i byen skal forstærke den grønne identitet for byen, som synliggøres og formidles på mange forskellige måder som skal være med til at skabe møder på tværs af generationer, køn og interesser. 

Grøn strategi for Hovedgård

Igangværende

2019

Hovedgård Lokalråd

Green Sustainable Landscape

Hovedgård

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page