top of page

Green Sustainable Landscape har sammen med RUM a/s og EKJ rådgivende ingeniører opnået en 2. plads i arkitektkonkurrencen om opførelsen af 27 nye plejeboliger ved Hørgården Plejecenter i Aarhus. 

Visionen for landskabet ved de nye boliger ved plejecenter Hørgården var i projektet at skabe tryghed og hjemlighed for beboerne gennem en nærhed til grønne omgivelser.

Anlægget i nord danner en sammenhængende større beplantningsvolumen der omkranser søerne og danner det store poetiske åbne landskab. Anlægget som etableres mod syd består af lavere beplantning der skaber tryhed og skærmer den besøgende og beboeren på vej ind og ud fra sin bolig. Rundt om den nye bygningskrop væves beplantningskaraktererne sammen, og her dannes således både tag og mindre rumligheder for det bygningsnære ophold.

Projektets landskabskarakter tager udgangspunkt i stedets iboende kvaliteter. Arealet er lysåbent og fugtigt, hvilket giver en rigtig god mulighed for at arbejde med de kvaliteter der opstår ved styret sødannelse. Dette skaber gode forhold for øget biodiversitet, der på samme tid bidrager til et dynamisk landskab med meget stor fokus på sanselighed i foranderlig natur.

PROJEKT: 

STATUS:

ARKITEKT:

INGENIØR: 

LANDSKAB: 

LOKATION: 

27 nye plejeboliger ved Hørgården

2. plads i afsluttet arkitektkonkurrence

RUM a/s

EKJ Rådgivende Ingeniører

Green Sustainable Landscape

Aarhus

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page