top of page
Natur stor-01.png
Vand-stor-01.png

Analyse - grøn forbindelse

Green Sustainable Landscape har for Hedensted Kommune udarbejdet en helhedsplan for arealet mellem Gesagervej, Årupvej og Vestre Ringvej. Arealet er 41 hektar og består i dag af landbrugsarealer. Helhedsplanen skal synliggøre miljø- og klimamæssige konsekvenser og muligheder, for de tiltag der er i spil for området.

I forbindelse med kortlægning af området er der lavet omfattende analyser af de potentielle grønne forbindelser, blå forbindelser og rekreative forbindelser. Sammenholdt med karbonkalkulationer, er selve helhedsplanen resultatet og en del af den anbefaling Green Sustainable Landscape har givet for området. I en holistisk tilgang er der set på naturbaserede løsninger sammen med Kommunens specialister til at udvikle det mangefacetterede og bæredygtige forslag. Projektet har givet en god mulighed for at demonstrere, hvordan landskabsarkitektur kan skabe en klimapositiv forandring, og hvorfor landskabsarkitekter bør involveres så tidligt som muligt i enhver udviklingsproces.

I karbonkalkulationerne ses der på, hvor meget karbon projektet vil hhv. udlede og sekvestrere over 50 år. Disse beregninger er en tydelig indikator af, hvad påvirkning forskellige tiltag har, i forhold til karbonbalancen. Beregningerne har været grundlaget for konsekvensvurderingen af hvilke tiltag som introduceres og retningsgivende for selve designprocessen.

I samarbejde med en gruppe af Hedensted Kommunes fagspecialister er der set på, hvordan dette område kunne hjælpe med at løse andre udfordringer i kommunen. Sammen er der identificeret behov såsom flere kulturelle og naturbaserede muligheder for beboere og beskyttelse af centrale økosystemtjenester. Processen har genereret Hedensted Folkeskov-projektet til samtidig at understøtte og øge biodiversiteten, binde kulstof, håndtere vand, lagre og forbedre jord og tilbyde sunde aktiviteter, under både nuværende og fremtidige forhold.

Analyse - blå forbindelse

PROJEKT: 

STATUS:

BYGHERRE:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Hedensted Folkeskov

Skitsering

Hedensted Kommune

Green Sustainable Landscape

Hedensted

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page