top of page

En analyse af pladser ved Horsens Havn. Analyserne kortlægger eksisterende pladser på havnen, som viser sammenhænge og overgange mellem den nære kontekst og havnen. Analyserne viser eksisterende og fremtidige forhold, for på den måde at kunne udpege potentielle områder for nye pladser på havnen. Ved grundig kortlægning og analyse skal dette danne grundlag for argumenterede nedslag der skal skabe sammenhæng og helhed for Horsens Havn. 

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Analyse af havnens pladser

Skitseret

2018

Horsens Kommune 

Green Sustainable Landscape

Horsens

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page