top of page
Gesagervej_edited1.jpg

Gennem kortlægning og analyse af forløbet på Gesagervej er der dannet en række principper for beplantning lang vejforløbet, som skal ændre oplevelsen når man passerer. Det grundlæggende princip for beplantning på Gesagervej er, at skabe en visuelt rolig og æstetisk oplevelse af ankomsten til Hedensted. Det samlede udtryk skal være gedigent og majestætisk. Dette gøres ved at kamuflere arealer, som visuelt kan virke forstyrrende, samt forstærke og understøtte karakteristiske træk i landskabet. 

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Beplantningsplan

Skitseprojekt

2018

Hedensted Kommune

Green Sustainable Landscape

Hedensted

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page