top of page

Green Sustainable Landscape har sammen med RUM a/s og Oluf Jørgensen A/S vundet konkurrencen om at tegne og opføre 66 nye seniorboliger for Boligforeningen HAB i et seniorbofællesskab placeret på den tidligere industrigrund i Haderslev før ejet af Engel-familien. Projekteringen tager udgangspunkt i et skitseprojekt tegnet af Arkitektfirmaet Vallentin& Haugland.

Boligerne opføres som almene seniorboliger og henvender sig til beboere over 50 år, som ønsker at bo et sted hvor fællesskab og sociale aktiviteter er i højsædet. 

Landskabet omkring boligerne skal understrege fællesskabet og indbyde til forskellige aktiviteter, og hvor beboerne kan nyde deres hverdag i grønne omgivelser. Den centrale stiforbindelse skaber sammenhæng for området og danner en naturlig bevægelse igennem udearealerne. Beplantningen er varieret og er både med til at højne biodiversitet og biofaktor for området. Der arbejdes med forskellige typer bund med blomstrende urter som danner et mangfoldigt udtryk. Langs den centrale sti etableres store danske karaktertræer som skaber parkpræg. De nord-sydgående kiler etableres med karakteristiske hjemmehørende træer der har en årstidsvariation som gør anlægget attraktivt hele året. Ved opholdspladsen i syd etableres en frugt- og nøddelund hvor beboerne kan få gavn af de spiselige frugter, nødder og bær. 

Projektet skal DGNB-certificeres til GULD og udføres i samarbejde med KUBEN Management.

Visualisering - RUM

PROJEKT: 

STATUS:

BYGHERRE:

ARKITEKT:

INGENIØR: 

DGNB:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Engelparken

Projektering

HAB

RUM a/s 

Oluf Jørgensen

KUBEN Management

Green Sustainable Landscape

Haderslev

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page