top of page
EMG_hjemmesiden-03-01_edited.jpg

Visualisering - Skala Arkitekter

På Emil Møllers Gade centralt i Horsens ligger den gamle Lastas-grund som skal forandres til boligbyggeri. Grunden er projekteret med grønne arealer med et naturligt og vildt præg, som skal aktivere ens sanser og skabe en variation af oplevelser for både beboere og offentligheden. De grønne arealer fletter sig ind imellem bygningsvoluminerne og danner ramme for et område med det grønne i højsædet.

Centralt i projektet skabes en grøn kile som skal fungere som offentlig passage og skabe forbindelse til de nye banearealer. Den grønne kile indeholder tre bassiner; to forsinkelsesbassiner som håndterer regnvandet lokalt på grunden, og 1 vandhul som erstatter eksisterende vandhul og vandmiljø. Beplantningen omkring vandhullet sikres for at bibeholde allerede etablerede levesteder og økosystemer i forbindelse med vandhullet. 

Boligbyggeri

Under opførelse

2018-20

Privat bygherre

Dansk Boligbyg

Skala Arkitekter

Rønslev rådgivende ingeniører

Green Sustainable Landscape

Horsens

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE: 

ENTREPRENØR:

ARKITEKT

INGENIØR: 

LANDSKAB: 

LOKATION: 

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page