top of page
ølgod1.jpg

Demenscenter Ølgod består af 32 almene plejeboliger. I uderummene er der fokuseret på at skabe grønne rum som kommer helt tæt på boenhederne og trækker naturen med ind. Med viden omkring natur som helende og lindrende element, er der etableret reminiscensrum som skal aktivere genkendelighed og dermed tryghed hos de demente. Uderummene understøtter samtidig fysisk aktivitet og udeliv for både pårørende, beboere og personale. 

Beplantningen er varieret og tilpasset kontekst, reminiscens og de sanseindtryk som er ønsket. Dermed fremstår beplantningen med forskellige naturlige udtryk som skal skærpe ens sanser og oplevelse at rum med omtanke for beboernes behov og trivsel. 

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE: 

ARKITEKT;

INGENIØR: 

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Demenscenter

Hovedprojekt

2018

Varde Kommune

Rum Arkitekter

Gregersen & Olsson

Green Sustainable Landscape

Ølgod

Visualisering - RUM Arkitekter

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page