top of page

Green Sustainable Landscape har for Horsens Kommune lavet en grøn beplantningsstrategi for boligområdet Bygholm Bakker, placeret nord for Bygholm Sø i Horsens. Beplantningsstrategien tager udgangspunkt i de omkringliggende naturtyper og skaber en grøn sammenhæng og tydelig identitet imellem de etablerede og fremtidige boligenklaver. 

Skitseforslaget indeholder også et oplæg til et stisystem som hægter sig på de forskellige kulturhistoriske lag og er lavet i tæt samarbejde med Horsens Museum. 

 

PROJEKT: 

STATUS:

BYGHERRE:

KULTURHISTORIE:

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Beplantningsstrategi

Skitseforslag

Horsens Kommune

Horsens Museum

Green Sustainable Landscape

Horsens

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page