FORSINKELSESANLÆG

Rensning og forsinkelse

Regnvandshåndtering

Stedsspecifikke arter

Biotoper

 

Naturmaterialer

Minimum af materialer

Naturformidling

Brugerinddragelse

 

I forbindelse med etablering af bassiner for håndtering af overfladevand og drænvand projekterer Green Sustainable Landscape i samarbejde med Kjartan Ravn Consult ApS bassinernes udformning samt de omkringliggende arealer. Green Sustainable Landscape arbejder med at skabe rum for ophold og oplevelse langs vandløb og ved bassiner, blandt andet gennem bearbejdelse af bassinernes form og hældning på skråninger. Der arbejdes på at bremse vandet med både naturlig stenformationer, og med mere urbane greb. Green Sustainable Landscape udarbejder også planteplaner for projektet.    

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE: 

INGENIØR: 

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Rekreativt areal ved forsinkelsesanlæg

Hovedprojekt

2019-20

SAMN forsyning ApS

Kjartan Ravn Consult ApS

Green Sustainable Landscape

Brædstrup

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER