top of page
Brædstrup_grafisk_plan_1212.jpg
snit leg og opdagelse.jpg
snit enrum og sanser.jpg
snit enrum og sanser.jpg
snit leg og opdagelse.jpg

I forbindelse med etablering af bassiner for håndtering af overfladevand og drænvand projekterer Green Sustainable Landscape i samarbejde med Kjartan Ravn Consult ApS bassinernes udformning samt de omkringliggende arealer. Green Sustainable Landscape arbejder med at skabe rum for ophold og oplevelse langs vandløb og ved bassiner, blandt andet gennem bearbejdelse af bassinernes form og hældning på skråninger. Der arbejdes på at bremse vandet med både naturlig stenformationer, og med mere urbane greb. Green Sustainable Landscape udarbejder også planteplaner for projektet.    

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE: 

INGENIØR: 

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Rekreativt areal ved forsinkelsesanlæg

Hovedprojekt

2019-20

SAMN forsyning ApS

Kjartan Ravn Consult ApS

Green Sustainable Landscape

Brædstrup

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page