top of page

Green Sustainable Landscape har sammen med Dansk Boligbyg, RUM og Henry Jensen vundet konkurrencen om at tegne og opføre 35 boliger samt et dagtilbud for borgere med autisme. 

Uderummene byder på mange muligheder for forskelligartede sanseoplevelser, der spænder fra afgrænsede og sansereducerende arealer med plads til ro og fordybelse til de mere aktive og komplekse med plads til tempo og socialt samvær. De henholdsvis sansestimulerende og sansereducerende rum understøttes af beplantningens udtryk, hvor der både findes arealer med vild natur og arealer med tæmmet kultiveret beplantning. Udearealerne har forskellige muligheder med opholdspladser, træningsarealer, boldbane, hængekøjer, gynger, shelterplads, nyttehave mm. Arealerne bindes sammen af en slynget cykel- og gangsti som sikrer gode forbindelser rundt i hele området.

Igennem grunden etableres en økologisk forbindelse som skal sikre gode levevilkår og spredningsveje for arter i området. 

Projektet skal DGNB-certificeres til sølv.

PROJEKT: 

STATUS:

BYGHERRE:

ARKITEKT:

INGENIØR: 

TOTALENTREPRENØR

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Bo- og dagtilbud for autister

Projektering

Odense Kommune

RUM a/s 

Henry Jensen 

Dansk Boligbyg

Green Sustainable Landscape

Odense

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page