top of page

BoDøgn Ane Staunings Vej er placeret i en  bymæssig kontekst og er dermed omgivet af mange impulser, både på godt og ondt. Der er kort afstand til byens faciliteter, for dem der er mobile. Derimod er støjforurening, luftforurening og et fattigt plante- og dyreliv betydelige negative faktorer, som forstærker behovet for at skabe udeområder, der indbyder til forskelligartede naturoplevelser. Alle mennesker, der bor i byen, har brug for steder, hvor de kan finde fred og ro, men især for beboerne på BoDøgn Ane Staunings Vej, er der et stort behov, da den vilde og varierede natur er svært tilgængelig for mange, grundet forskellige handicaps.


Kvaliteten af grønne områder har stor betydning for, om områderne bliver brugt. Uderummet bør være artsrigt, trygt og vildt, f.eks. som en vild skovhave, hvor designet bygger på viden om, hvordan grønne omgivelser får mennesker til at slappe af, og udeområderne tilbyder en række stemningsfyldte steder til retræte. Planterne er vigtige byggematerialer, og der skal tænkes robuste og giftfrie planter. Alle elementerne må røres ved og duftes til, uanset om det er planter, sten eller andre landskabelige elementer.


Uderummet er til for både beboere, personale og pårørende. Der er klare gevinster for personalet ved at benytte stedets uderum til egen fordel, da et godt designet og gennemtænkt område bidrager til at holde stressniveauet nede.

PROJEKT: 

STATUS: 

ÅR: 

BYGHERRE: 

LANDSKAB: 

LOKATION: 

Udearealer til BoDøgn

Påbegyndt projektering

2018

Horsens Kommune

Green Sustainable Landscape

Horsens

 ALLE PROJEKTER         ÅBEN LAND           BYRUM           INSTITUTIONER         BOLIGER

bottom of page